Your web browser is out of date. For the best experience on Zimmer websites please upgrade to the latest version of Internet Explorer, Chrome, or Firefox.

Zimmer, Inc.

PERSONAL FIT PROGRAMMA

Personal Fit

Het Personal Fit Programma is ontworpen om u te ondersteunen in het verhogen van de patiënttevredenheid, u te voorzien in patiëntvoorlichtingsmaterialen, het verzamelen van patiëntgerapporteerde resultaten en het verbeteren van de efficiency in uw ziekenhuis. Deze middelen kunnen u helpen de maximale patiënttevredenheid te behalen, uw praktijk onderscheidend te maken, te voldoen aan de richtlijn van de NOV, patiëntgegvens te verzamelen waarmee u kunt voldoen aan de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars en processen in uw ziekenhuis te optimaliseren.

Het Personal Fit Programma bestaat uit:

 • Een e-platform ten behoeve van digitaal zorgpadregistratie (o.a. PROMs, patiënttevredenheidregistratie (CQ-I), complicatie-/infectieregistratie en dat beschikt over uploadmogelijkheden naar LROI)
 • Patiëntenvoorlichtingsmaterialen voorzien van uw ziekenhuislogo
 • Programma ter ondersteuning van uw ziekenhuisefficiency en ziekenhuismarketing

E-PLATFORM

Online software die u koppelt aan uw ziekenhuisinformatiesysteem, waarmee u patiënten tijdig de gewenste vragenlijsten kunt laten invullen en waaruit u op een eenvoudige manier rapportages kunt maken.

Registratie

file

Het systeem is online beschikbaar en wordt door u beheerd. Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare vragenlijsten. Naast de PROMs-vragenlijsten voor heuparthroplasty (vereiste NOV/LROI 2014) beschikt u tevens over PROMs-enquêtes voor andere aandoeningen. Met de standaard beschikbare CQ-Index kunt u voldoen aan de wensen van zorgverzekeraars. Ook kunt u de complicatie- /infectieregistratie die de RIVM verlangt, uitvoeren met dit systeem. Voor de raad van bestuur is een module beschikbaar waarmee de Basisset kwaliteitsindicatoren (voorheen bekend als Zichtbare Zorgindicatoren) geregistreerd kunnen worden.

Met het Personal Fit systeem voldoet u met deze verschillende modules aan de wensen van diverse partijen.

U kunt het systeem koppelen aan uw ziekenhuisinformatiesysteem. U laadt patiëntgegevens vanuit het ZIS naar het Personal Fit systeem en hoeft deze niet opnieuw in te voeren. U geeft aan welke behandeling de patiënt krijgt, in welk tijdsbestek en welke vragenlijsten u de patiënt wilt laten invullen. Het systeem nodigt de patiënt uit de benodigde vragenlijsten gedurende het behandeltraject in te vullen. Ontbreekt een vragenlijst dan wordt u of uw assistent gewaarschuwd.

Doordat de patiënt vooraf de vragenlijst heeft ingevuld, weet u tijdens de afspraak op welke onderwerpen u kort of juist uitgebreid kunt ingaan.

Het systeem bevat drie mogelijkheden voor patiënten om de vragenlijsten in te vullen. U bepaalt welke mogelijkheden u wilt gebruiken. De drie mogelijkheden zijn: online (zowel thuis als in het ziekenhuis), op papier of via een telefonisch consult.

U kunt het Personal Fit systeem aanpassen naar de huisstijl van uw ziekenhuis. Uw patiënt ziet uw logo en ziet niet dat hij/zij in een extern systeem werkt.

Het systeem is maximaal beveiligd, NEN 27001. Uw gegevens staan goed beveiligd op een centrale server in Nederland. Uw gegevens zijn alleen zichtbaar voor u en uw beheerder.

Het systeem bevat veel vragenlijsten. U bepaalt zelf welke vragenlijsten u in uw team wilt gebruiken. Natuurlijk is het mogelijk vragenlijsten toe te voegen of te verwijderen. Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare vragenlijsten. Wij verwachten dat naast de heuprapportage op termijn ook andere vragenlijsten verplicht zullen worden, deze vragenlijsten hebben wij in het blauw vermeld.

Beschikbare vragenlijsten per april 2014

Inzicht

Na een korte training kunt u zelf rapportages maken om de door uw patiënten gerapporteerde uitkomsten te zien. De door uw ziekenhuis aangestelde beheerder kan rapporten maken van u en uw collega’s. Hiermee verkrijgt u op een eenvoudige manier inzicht in uw resultaten ten opzichte de resultaten van uw collega’s. Uit de analyse van de uitkomsten krijgt u inzicht in mogelijke verbeterpunten en kunt u de efficiency van uw afdeling verhogen.

U kunt de patiënt gerapporteerde resultaten gebruiken om te voldoen aan de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars. In de 2015 inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars spelen de uitkomstresultaten een rol.

Alleen u (uw maatschap, uw beheerder) heeft toegang tot uw gegevens. U bepaalt welke informatie u met wie deelt en wanneer.

Kwaliteitsverbetering

Door uw analyses van de gerapporteerde data krijgt u inzicht in best practices en verbeterpunten. Deze informatie kunt u delen met uw collega’s zodat ook zij behandelingen kunnen optimaliseren. Optimalisatie van behandelingen kan het risico op complicaties verlagen, minder complicaties resulteert in minder kosten voor her-operaties, en dit leidt hopelijk naar tevredenere patiënten en trots personeel.

Klaar voor de toekomst

Met het Personal Fit systeem bent u klaar voor de toekomst. U kunt voldoen aan de vraag van de NOV/LROI voor patiëntuitkomsten. Deze informatie, aangevuld met de CQ-Index, kunt u ook gebruiken voor zorgverzekeraars. Door gebruik te maken van de complicatie- /infectieregistratie voldoet u aan de wens van de RIVM.

Met de reeds beschikbare vragenlijsten voor knie-artroplastieken bent u klaar voor de toekomst.

De leiding van uw ziekenhuis zal voorkeur hebben voor een systeem dat bruikbaar is voor alle afdelingen. Gelukkig voorziet ons systeem in deze behoefte. Uw raad van bestuur kan bijvoorbeeld de Zichtbare Zorgindicatoren- module gebruiken om te voldoen aan de jaarlijkse IGZ eis voor kwaliteitsindicatoren.

De CQ-Index kunnen uw collega-artsen ook gebruiken, indien gewenst aangepaste vragen.

Het systeem is zo gebouwd dat nieuwe vragenlijsten eenvoudig toegevoegd kunnen worden: nieuwe vragenlijsten voor u en/of uw collega’s.

 

Klik hier om informatie aan te vragen of bel 030 – 28 48 037.

PATIËNTENVOORLICHTINGSMATERIALEN

Het Personal Fit Patiëntenvoorlichtingsprogramma is bedoeld om uw ziekenhuis te differentiëren en patiëntervaringen te verbeteren door voorlichtingsmaterialen te verstrekken in de huisstijl van uw ziekenhuis.

Het programma omvat:

 • Digitale elementen, waaronder educatieve films voor uw wachtkamer en de Zimmer patiënten-app
 • Software om een eigen patiëntencommunity te creëren
 • Geprinte materialen, waaronder educatieve brochures voor heup-, knie-, en schoudergewricht, anatomie- en oefenposters, diagnostische schrijfblokken en prothesepassen
 • Anatomische modellen

Klik hier om informatie aan te vragen of bel 030 – 28 48 037.

ZIEKENHUISEFFICIENCYPROGRAMMA

Het Personal Fit Programma voor Ziekenhuisefficiency en Logistieke Optimalisatie is bedoeld om de ervaringen van uw patiënten en de ziekenhuisresultaten te verbeteren.

Het programma:

 • Helpt kosten te verlagen en de efficiëntie te vergroten (logistiek, voorbereiding, sterilisatie)
 • Beoordeelt uw waardeketen, identificeert potentiële efficiencyverbeteringen pre-, peri- en postoperatief, en biedt geoptimaliseerde processen en protocollen
 • Bevat preoperatieve planning door het gebruik van de Zimmer PSI 3D-technologie voor optimale pasvorm en een potentiële hogere operatie-efficiency
 • Helpt met het verbeteren van operatieresultaten en langetermijn overleving van implantaten door middel van het complete Zimmer portfolio
Hospital Services & Solutions
Zimmer GmbH,
Sulzerallee 8, P.O. Box
8404 Winterthur, CH
Telefoon: +41(0) 58 854 83 70